Financovanie športu v roku 2021

Financovanie športu v roku 2021

Použitie prostriedkov - transparentný účet HC UNIZA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky