Financovanie športu v roku 2021

Financovanie športu v roku 2021

Použitie prostriedkov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky